Història Efemèrides La Colònia Fotografies Contactar

 La Colonia


Una colònia tèxtil és com un petit poble amb els serveis que es consideren indispensables per als seus residents.

Una colònia tèxtil és com un petit poble que té una fàbrica de productes tèxtils i ofereix els serveis indispensables als seus habitants.

És un tipus d’organització econòmica i social molt peculiar on existeix una relació paternalista, amo-obrer, amb un clar control ideològic.

Conjunt format per un recinte fabril de habitatges per als obrers i els diferents serveis socials propis d’una comunitat, com l’escola, l’església, l’ateneu, la cooperativa, etc.

Característiques:
a) al costat d’un riu o canal (el vapor només suplia les deficiències dels cursos fluvials)

b) llars dels treballadors: habitatges uniformes unifamiliars, d’uns 50 m2, en “blocs” de fins a quatre plantes, aïllats dels centres urbans.

c) serveis a la col•lectivitat d’acord amb la ideologia de l’amo: església, escola, cooperativa, ateneu, teatre, etc. amb espais públics urbanitzats i hortets.

d) torre de l’amo i habitatges dels directius

• L’amo té unes obligacions cap al s seus treballadors: donar feina a la fàbrica i casa per viure-hi.
• L’obrer té una relació amb l’amo més enllà de la productiva. (Agraïment)

Causes econòmiques o raons d’aquesta localització:

El riu permet moure la maquinària amb la seva força
El grau d’humitat vora del riu és adequat per a la producció dels filats i teixits
Les terres són més barates que en altres indrets i es beneficien de certes exempcions fiscalsS’ubicaven en el món rural aprofitant els cursos dels rius que proporcionaven la font d’energia inicial. Amb l’arribada de l’electricitat, s’instal·là una turbina (Viladomiu Nou, 1892) que va transformar la potència de l’aigua en energia elèctrica. La transmissió de la força del riu a la maquinària es produïa com en un molí d’aigua, és a dir, l’aigua feia girar una roda d’on sortia una cinta que movia les màquines gràcies a un sistema de politges.
 

 

© Família Viladomiu | dissenyweb: erigin  | info@erigin.com | www.viladomiu.com